Revalidatie is een medische term die ‘herstel’ betekent, of letterlijk ‘weer valide worden’ na een ongeval of medische ingreep zoals een operatie. Het revalidatieproces kan behoorlijk ingewikkeld zijn, en zowel lichamelijke als psychische aspecten omvatten.

De revalidatie begint daarom met een onderzoek naar de stoornis en de gevolgen voor het functioneren van de patiënt. Hiernaast wordt er gekeken naar de motivatie en de specifieke situatie van de patiënt om haalbare doelen op te stellen. Aan de hand van die doelen wordt besloten of revalidatie toegevoegde waarde kan hebben voor de patiënt. Gedurende de gehele revalidatie zal ik, samen met de patiënt, de vooruitgang blijven evalueren middels vragenlijsten, tests en scores.

Bij mij kunt u terecht voor revalidatie in o.a. onderstaande situaties:

  • Na een operatie (bijv.: knie, heup, schouder, hernia)
  • Neurologische aandoeningen/problematiek (bijv.: Ziekte van Parkinson)
  • Andere klachten/aandoeningen waarvoor revalidatie onder begeleiding van een fysiotherapeut wordt aangeraden