Tarieven 2024

Behandeling Tarief
Zitting Fysiotherapie € 32,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 38,00
Screening € 11,50
Screening, intake en onderzoek € 38,00
Fysiotherapeutische zitting aan huis € 45,50
Fysiotherapeutische zitting in de instelling € 43,50
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 53,50
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek aan huis € 57,00
Rapportage aan derden (eenvoudig/kort) € 34,00
Rapportage aan derden (gecompliceerd/tijdrovend) € 63,00

Als u verhinderd bent, dit graag tenminste 24 uur voorafgaand aan uw afspraak laten weten. Dan wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
Wanneer u niet tijdig annuleert, ben ik genoodzaakt om 100% van het voor de afgesproken behandeling geldende tarief in rekening te brengen.